Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Formuláre žiadostí 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len " úrad") zverejňuje na svojich stránkach predpísané tlačivá žiadostí určené na ďalšie spracovanie/vyplnenie zo strany prijímateľa. 

Tlačivá sú určené občanom, ktorí nekomunikujú s úradom elektronicky pomocou elektronickej schránky (občiansky preukaz s čipom). 

Ku žiadostiam je potrebné priložiť kolok v príslušnej hodnote. Zoznam pôšt predávajúcich kolkové známky/potvrdenia E-KOLOK je dostupný na https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok - informácia sa otvára v novom okne.

Registrácia a prihlásenie staníc v 60 GHz pásme a BOR (bezdrôtových obecných rozhlasov)

Typ registrácie Registračný formulár
Registrácia staníc vo frekvenčnom pásme 60 GHz podľa VPR – 01/2022 Registrácia sa vykonáva na portáli: www.portal60GHz.sk

Prihlasovací formulár pre BOR (bezdrôtové obecné rozhlasy)

podľa VPR – 09/2023

formulár BOR (.odt)

formulár BOR (.docx) 

 

Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti - vykonanie skúšky

Ako postupovať pri vyplňovaní žiadosti?

Typ žiadosti Formulár žiadosti

Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti - vykonanie skúšky

Vydanie osvedčenia - vykonanie skúšky (.odt)

Vydanie osvedčenia - vykonanie skúšky (.docx)

 

Žiadosti pre rádioamatérov

Typ žiadosti Formulár žiadosti

Žiadosť o vydanie nového individuálneho povolenia

na prevádzku amatérskej stanice pre fyzické osoby

rádioamatéri - fyzická osoba (.odt)

rádioamatéri - fyzická osoba (.docx)

Žiadosť o zmenu alebo predĺženie individuálneho povolenia

na prevádzku amatérskej stanice pre fyzické osoby

rádioamatéri (fyzická os.) - zmena/predĺženie (.odt)

rádioamatéri (fyzická os.) - zmena/predĺženie (.docx)

Žiadosť o vydanie nového individuálneho povolenia

na prevádzku amatérskej stanice pre právnické osoby

rádioamatéri - rádioklub (.odt)

rádioamatéri - rádioklub (.docx)

Žiadosť o zmenu alebo predĺženie individuálneho povolenia

na prevádzku amatérskej stanice pre právnické osoby

rádioamatéri (rádioklub) - zmena/predĺženie (.odt)

rádioamatéri (rádioklub) - zmena/predĺženie (.docx)

Žiadosť o vydanie nového individuálneho povolenia

na prevádzku retranslačnej amatérskej stanice

rádioamatéri - retranslačná stanica (.odt)

rádioamatéri - retranslačná stanica (.docx)

Žiadosť o zmenu alebo predĺženie individuálneho povolenia

na prevádzku retranslačnej amatérskej stanice

rádioamatéri - retransl. stanica - zmena/predĺženie (.odt)

rádioamatéri - retransl. stanica - zmena/predĺženie (.docx)

Žiadosť o vydanie nového osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti

operátora amatérskych staníc bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou

Žiadosť o nové osvedčenie bez skúšky (.odt)

Žiadosť o nové osvedčenie bez skúšky (.docx)

 

Žiadosti pre PMSE (Programme making and special events) zariadenia

Typ žiadosti Formulár žiadosti

Žiadosť o vydanie individuálneho povolenia pre audio PMSE (bezdrôtové mikrofóny,

bezdrôtové slúchadlá, bezdrôtové odposluchy, bezdrôtové audio linky)

audio PMSE zariadenia (SAP/SAB) (.odt)

audio PMSE zariadenia (SAP/SAB) (.docx)

Žiadosť o vydanie individuálneho povolenia pre video PMSE

(bezdrôtové kamery, prenosné video-spoje, mobilné video-spoje)

video PMSE zariadenia (SAP/SAB) (.odt)

video PMSE zariadenia (SAP/SAB) (.docx)

Žiadosti - rozhlasová a televízna služba 

Typ žiadosti Formulár žiadosti

Žiadosť o vydanie nového individuálneho povolenia alebo

o vykonanie zmeny v individuálnom povolení pre DVB-T vysielanie

digitálne televízne vysielanie (.odt)

digitálne televízne vysielanie (.docx)

Žiadosť o vydanie nového individuálneho povolenia alebo

o vykonanie zmeny v individuálnom povolení pre digitálne rozhlasové vysielanie

digitálne rozhlasové vysielanie (.odt)

digitálne rozhlasové vysielanie (.docx)

Žiadosť o vydanie nového individuálneho povolenia alebo

o vykonanie zmeny v individuálnom povolení pre analógové rozhlasové vysielanie

analógové rozhlasové vysielanie (.odt)

analógové rozhlasové vysielanie (docx)

Žiadosť na vysielanie rádiového dátového systému (RDS)

na vysielacích sieťach VKV-FM

povolenie na vysielanie RDS (.odt)

povolenie na vysielanie RDS (.docx)

 

Žiadosti - pozemná pohyblivá služba

Typ žiadosti Formulár žiadosti

Žiadosť o vydanie povolenia na používanie frekvencií

pre pozemnú pohyblivú službu a telemetrické rádiové siete

pozemnej pohyblivej služby - PPS (.odt)

pozemnej pohyblivej služby - PPS (.docx)

Prílohy ku žiadosti:

 

Žiadosti - letecká služba

Typ žiadosti Formulár žiadosti

Žiadosť o vydanie  povolenia na používanie frekvencií

leteckej pohyblivej služby

letecká pohyblivá služba (.odt)

letecká pohyblivá služba (.docx)

Žiadosť o vydanie  povolenia na používanie frekvencií

leteckej pohyblivej služby - pre letisko

letecká služba - letisko (.odt)

letecká služba - letisko (.docx)

 

Žiadosti - plavebná služba

Typ žiadosti Formulár žiadosti

Žiadosť o vydanie  povolenia na používanie frekvencií

plavebnej pohyblivej služby

plavebná pohyblivá služba (.odt)

plavebná pohyblivá služba (.docx)

 

Žiadosti - pevná služba

Typ žiadosti Formulár žiadosti

Žiadosť o vydanie individuálneho povolenia 

pre spoje typu bod - bod a bod - multibod

Pokyny na vyplnenie žiadosti pre spoje typu bod - bod a bod - multibod

bod - bod a bod - multibod (.odt)

bod - bod a bod - multibod (.docx)

Žiadosť o vydanie individuálneho povolenia

pre MMDS a MVDS

rádiové zariadenia MMDS a MVDS (.odt)

rádiové zariadenia MMDS a MVDS (.docx)

Žiadosť o vydanie povolenia na používanie frekvencií

pre telemetrické rádiové siete

telemetrické siete (.odt)

telemetrické siete (.docx)

Prílohy ku žiadosti:

 

Žiadosti - rádionavigačná a rádiolokačná služba

Typ žiadosti Formulár žiadosti

Žiadosť o vydanie individuálneho povolenia

pre rádiové zariadenie rádionavigačnej a rádiolokačnej služby

zariadenie rádionavigačnej a rádiolokačnej služby (.ods)

zariadenie rádionavigačnej a rádiolokačnej služby (.xlsx)

 

Žiadosti - družicová služba

Typ žiadosti Formulár žiadosti

Žiadosť o vydanie individuálneho povolenia 

pre pozemskú stanicu družicovej služby (VSAT, SNG, Uplink)

pozem. st. pevnej družicovej služby (.ods)

pozem. st. pevnej družicovej služby (.xlsx)

Žiadosť o vydanie individuálneho povolenia 

pre pozemskú stanicu družicovej služby SNG (v angličtine)

SNG (ENG) (.ods)

SNG (ENG) (.xlsx)

Žiadosť - experimentálne používanie frekvencií

Typ žiadosti Formulár žiadosti

Žiadosť o vydanie dočasného individuálneho povolenia

na experimentálne používanie frekvencií

experimentálne použitie frekvencií (.odt)

experimentálne použitie frekvencií (.docx)

 

Žiadosť o predĺženie platnosti individuálneho povolenia

Typ žiadosti Formulár žiadosti

Žiadosť o predĺženie platnosti individuálneho povolenia

 

predĺženie IP (.odt)

predĺženie IP (.docx)

Žiadosť o predĺženie doby platnosti individuálneho povolenia na používanie frekvencií môže žiadateľ podať najskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti individuálneho povolenia na používanie frekvencií a najneskôr šesť týždňov pred stratou platnosti individuálneho povolenia. 

 

Vzdanie sa individuálneho povolenia

Typ dokumentu Formulár dokumentu

Oznámenie o vzdaní sa individuálneho povolenia na používanie frekvencií

- pri vyplňovaní formulára je možné uviesť aj viacero individuálnych povolení

vzdanie sa IP (.odt)

vzdanie sa IP (.docx)

 

Tlačivá žiadostí sú určené na ďalšie spracovanie/vyplnenie zo strany príjímateľa. Vyplnené žiadosti o povolenie zasielajte na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24.