Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Postup pri vyplňovaní žiadosti pre spoje typu bod - bod a bod - multibod

Postup je určený pre všetkých žiadateľov, ale najmä pre tých, ktorý žiadajú viac ako 2 spoje v jednom čase.

1

Stiahnutie súborov

 • mailPP.xls - súbor na hromadné spracovanie údajov
 • mailPP.docx - formulár žiadosti
 • Dodatok - súbor určený na pomoc pri vypĺňaní žiadosti - časť:

  • kategória použitia
  • druh prevádzky
 •  
2

Vyplnenie údajov

 • Otvoriť súbor mailPP.xls
 • Vyplniť šedé políčka v súbore potrebnými údajmi (max. 100 spojov - riadkov)

 •  

Po vyplnení údajov

3

Spárovanie súborov (hromadná korešpondencia)

 • Otvoriť súbor mailPP.docx.
 • Pomocou hromadnej korešpondencie zlúčiť záznamy od 7 až do n, podľa toho koľko žiadostí ste vyplnili v mailPP.xls (maximum je 100 t.j. max 7 až 106)
  • postup v MS Word: záložka "Korešpondencia", zvoľte "Spustiť hromadnú korešpondenciu", vyberte "Listy", následne zvoľte "Vybrať príjemcov",  "Použiť existujúci zoznam...", nájdite umiestnenie pripraveného excelu z kroku č. 2, v zobrazenej tabuľke vyberte "Žiadosti" a potvrďte "OK")
  • ukážku záznamov môžete vidieť kliknutím na tlačidlo "Ukážka výsledkov" v karte "Korešpondencia"
  • generovanie všetkých žiadostí môžete uskutočniť pomocou tlačidla "Dokončiť a zlúčiť" v karte "Korešpondencia"
 •  
a

Vytlačenie žiadostí

 • Po vygenerovaní žiadostí je potrebné všetky predmetné žiadostí vytlačiť.
4

Podpísanie žiadostí a zaslanie na úrad

 • Vytlačené žiadosti je potrebné podpísať (každú samostatne).
 • Podpísané žiadosti je potrebné zaslať poštou na adresu úradu, alebo sa môžu zaslať aj pomocou e-schránky (slovensko.sk).
 • Ku žiadostiam je potrebné priložiť potvrdenie o zaplatení e-kolku (QR kód):
  • za každú novú žiadosť - hodnota e-kolku 10 € 
  • za každú žiadosť o zmenu individuálneho povolenia - hodnota e-kolku 5 €
  • pri zaslaní cez e-schránku je suma polovičná
5

Odoslanie súboru mailPP.xls

 • Po zaslaní žiadosti na úrad je z dôvodu rýchlejšieho spracovania žiadostí vhodné súbor mailPP.xls odoslať na e-mailovú adresu:
 • frequency@teleoff.gov.sk

Na stránke boli použité súbory programu Microsoft WORD a Microsof Excel, nakoľko údaje sú určené na ďalšie spracovanie zo strany prijímateľa.