Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Konzultácie

Konzultačné miesto

   Na účel konzultácií a verejných konzultácií s dotknutými stranami RÚ zriadil a spravuje na svojom webovom sídle konzultačné miesto. Na svojom webovom sídle RÚ zverejnil pravidlá upravujúce postup úradu a dotknutých osôb pri konzultáciách alebo verejných konzultáciách s dotknutými stranami. Návrhy opatrení, predložené pripomienky okrem informácií, ktoré sú označené ako predmet obchodného tajomstva, a výsledky konzultácií vrátane vyhodnotenia pripomienok zverejňuje RÚ na tomto konzultačnom mieste.

Verejná konzultácia k návrhu zmeny individuálneho povolenia o pridelení frekvencií pre spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. č. 5701/10/06

Termín podávania pripomienok je do 9.8.2024

Verejná konzultácia k možnosti obnovenia individuálnych práv na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 2100 MHz

Termín na podávanie pripomienok je do 3.6.2024

Verejná konzultácia k možnosti obnovenia individuálnych práv na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz

Termín na podávanie pripomienok je do 3.6.2024

Verejná konzultácia k možnosti obnovenia individuálnych práv na používanie frekvencií z frekvenčného úseku 3600 - 3800 MHz

Termín na podávanie pripomienok je do 20.5.2024

Verejná konzultácia k výsledkom návrhu analýzy relevantného trhu č. 2  (veľkoobchodná vyhradená kapacita)

Termín na podávanie pripomienok je do 22.4.2024

Verejná konzultácia k návrhu všeobecného povolenie č. VPR – 1/2024, ktorým sa dopĺňa Všeobecné povolenie č. VPR – 13/2023 na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 71 - 76 GHz a 81 - 86 GHz pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení pevnej služby bod - bod

Termín na podávanie pripomienok je do 11.4.2024

Verejná konzultácia k návrhu zmeny individuálnych povolení o pridelení frekvencií na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej siete pre spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o č. 2210541001 a 2010541001 

Termín na podávanie pripomienok je do 11.3.2024

Verejná diskusia o budúcom využívaní frekvencií z frekvenčných pásiem 1500 MHz a 26 GHz

Termín na podávanie pripomienok je do 4.3.2024

Verejná konzultácia k návrhu zmeny všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických sietí alebo elektronických komunikačných služieb

Termín na podávanie pripomienok je do 12.2.2024

 

Archív konzultačného miesta