Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ako postupovať pri predlžovaní platnosti amatérskeho povolenia

Každé povolenie má stanovenú dobu platnosti, termín do kedy je platné nájdete v povolení. Keď sa blíži koniec platnosti povolenia, tak je potrebné požiadať na predpísanom tlačive o predĺženie povolenia. Podľa § 42 odsek 10 zákona o elektronických komunikáciách „Žiadosť o predĺženie platnosti individuálneho povolenia môže žiadateľ podať najskôr šesť mesiacov pred stratou platnosti individuálneho povolenia a najneskôr šesť týždňov pred stratou platnosti individuálneho povolenia." 

Spôsob úhrady správneho poplatku:  predložením potvrdenia o zaplatení správneho poplatku