Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Všeobecné informácie

Amatérske vysielacie rádiové stanice slúžia na sebavzdelávanie, technické štúdium a športovú činnosť rádioamatérov. Zriadenie a prevádzkovanie amatérskej rádiostanice je možné len na základe platného individuálneho povolenia na používanie frekvencií. Sprostredkovanie správ amatérskou stanicou nesmie byť zdrojom majetkového prospechu.

Postup pre získanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií

Na území Slovenska je možné prevádzkovať amatérske rádiostanice len na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií. Individuálne povolenie na používanie frekvencií je možné získať iba po preukázaní odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc Skúška sa koná na základe písomnej žiadosti uchádzača.

Prevádzkové podmienky


Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať povoľovacie podmienky.

 

Rádioamatérske vysielanie Určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa:

Ako postupovať pri predlžovaní platnosti amatérskeho povolenia