Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Systém RST

Pri každom spojení je potrebné, aby si korešpondujúce stanice vymenili report. Report je vlastne ohodnotenie signálu stanice s ktorou komunikujete, pričom sa hodnotí čitateľnosť, sila a pri telegrafickom spojení aj tón.

R - čitateľnosť (z angl. readability)

 1.    úplne nečitateľné
 2.    občas čitateľné
 3.    obtiažne čitateľné
 4.    čitateľné
 5.    dokonale čitateľné


S - sila (z angl. strength)

 1.    signál na hranici čitateľnosti
 2.    veľmi slabý signál
 3.    slabý signál
 4.    prijateľný signál
 5.    takmer dobrý signál
 6.    dobrý signál
 7.    stredne silný signál
 8.    silný signál
 9.    mimoriadne silný signál
   

T - tón ( z angl. tone )

 

 1.    mimoriadne hrubý, syčivý tón
 2.    hrubý tón striedavého prúdu
 3.    hrubý tón s veľmi slabým záznejom
 4.    hrubý tón so stredným záznejom
 5.    pomerne hrubý tón so silnou moduláciou striedavým prúdom
 6.    tón s moduláciou striedavým prúdom
 7.    skoro čistý tón s nádychom striedavej zložky
 8.    čistý tón s nepatrným náznakom striedavej zložky
 9.    najčistejší tón


Ak má tón kryštálový charakter, pridáva sa písmeno X alebo CC. Klixy sa označujú písmenom K a cvrlikavý tón písmenom C.