Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Osvedčenie pre plavebnú pohyblivú službu

Rádiokomunikačné predpisy

 1. Identifikačný znak
 2. Medzinárodné volacie značky, ich tvorba a použitie
 3. Vnútroštátne volacie značky, ich tvorba a použitie
 4. Poplachový signál
 5. Používanie falošných identifikačných znakov a signálov
 6. Právomoc veliteľa lode pri palubnej rádiostanici
 7. Rádiokomunikačné služby, ich druhy
 8. Predmet úpravy Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
 9. Pojem elektronické komunikácie a telekomunikačné zariadenie
 10. Pojem rádiové vlny a rádiové zariadenie
 11. Elektronické komunikačné siete a ich delenie
 12. Verejná sieť
 13. Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných komunikačných sietí
 14. Vysielacia rádiová stanica
 15. Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií
 16. Doklady rádiovej stanice plavebnej pohyblivej služby
 17. Povoľovanie prevádzkovania rádiového zariadenia, pridelenie frekvencií a identifikačných znakov
 18. Telekomunikačné tajomstvo
 19. Ochrana proti rušeniu
 20. Nedovolené prevádzkovanie rádiového zariadenia, správne delikty
 21. Osobitná odborná spôsobilosť
 22. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby
 23. Kontrola rádiových staníc plavebnej pohyblivej služby cudzími orgánmi

Rádiokomunikačná prevádzka

 1. Prednostné poradie správ v plavebnej pohyblivej službe
 2. Účel rádiového zariadenia v pohyblivej službe
 3. Technika vysielania
 4. Volacie a pracovné frekvencie, spôsob volania
 5. Predbežné operácie pred začiatkom vysielania
 6. Volanie a odpoveď na volanie
 7. Postup pri vysielaní na skúšku
 8. Vyslovovanie čísel a času v rádiotelefónii
 9. Hláskovacia tabuľka (slovenská, medzinárodná)
 10. Štandardné slová a frázy
 11. Oprava a opakovanie správ
 12. Overovanie správ a potvrdzovanie správ
 13. Medzinárodné tiesňové a volacie frekvencie
 14. Tiesňový signál, tiesňové volanie, tiesňová správ
 15. Tiesňová korešpondencia, ukončenie tiesňovej korešpondencie
 16. Súrny signál, súrna správa
 17. Bezpečnostný signál, bezpečnostná správa

Elektrotechnika a rádiotechnika

 1. Rozdiel medzi vodičom, polovodičom a izolantom
 2. Schématické značky základných elektrotechnických obvodových prvkov
 3. Jednotky elektrických veličín
 4. Ohmov zákon
 5. Elektrický výkon, príkon a účinnosť
 6. Zdroje jednosmerného prúdu a ich zapojenie
 7. Údržba olovených a alkalických akumulátorov
 8. Fyziologické účinky elektrického prúdu
 9. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
 10. Rozdelenie rádiových vľn a ich šírenie
 11. Antény, napájače, druhy
 12. Vzťah medzi frekvenciou a dĺžkou vlny
 13. Simplexná, semiduplexná a duplexná prevádzka