Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby

Rádiokomunikačná prevádzka

 1. Prednostné poradie správ v leteckej pohyblivej službe
 2. Účel rádiového zariadenia v pohyblivej leteckej službe
 3. Technika vysielania
 4. Volacie a pracovné frekvencie, spôsob volania
 5. Predbežné operácie pred začiatkom vysielania
 6. Postupy pri vysielaní na skúšku
 7. Volanie a odpoveď na volanie
 8. Vyslovovanie čísel a času v rádiotelefónii
 9. Hláskovanie (anglická abeceda)
 10. Tiesňový signál, tiesňové volanie, tiesňová správa
 11. Medzinárodné tiesňové frekvencie
 12. Postup pri tiesňovej prevádzke
 13. Súrny signál, súrna správa
 14. Bezpečnostný signál, bezpečnostná správa
 15. Štandardné slová a frázy
 16. Oprava a opakovanie správy
 17. Overovanie správy a potvrdzovanie správy
 18. Vysielanie meteorologických a iných letiskových informácií (VOLMET)

Pre všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby sa ďalej vyžaduje základná znalosť anglického jazyka a schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.

Pre obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I. sa ďalej vyžaduje základná znalosť anglického jazyka a schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.

Pre obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II. sa nevyžaduje základná znalosť anglického jazyka a schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.

Elektrotechnika a rádiotechnika

 1. Rozdiel medzi vodičom, polovodičom a izolantom
 2. Schématické značky základných elektrotechnických obvodových prvkov
 3. Jednotky elektrických veličín
 4. Ohmov zákon
 5. Elektrický výkon, príkon a účinnosť
 6. Zdroje jednosmerného prúdu a ich zapojenie
 7. Údržba olovených a alkalických akumulátorov
 8. Fyziologické účinky elektrického prúdu
 9. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
 10. Rozdelenie rádiových vĺn a ich šírenie
 11. Antény, napájače, druhy
 12. Vzťah medzi frekvenciou a dĺžkou vlny
 13. Simplexná, semiduplexná a duplexná prevádzka

Rádiokomunikačné predpisy

 1. Identifikačný znak
 2. Medzinárodné volacie značky, ich tvorba a použitie
 3. Vnútroštátne volacie značky, ich tvorba a použitie
 4. Používanie falošných identifikačných znakov a signálov
 5. Právomoc veliteľa lietadla pri palubnej rádiostanici
 6. Rádiokomunikačné služby, ich druhy
 7. Predmet úpravy Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
 8. Pojem elektronické komunikácie a telekomunikačné zariadenie
 9. Pojem rádiové vlny a rádiové zariadenie
 10. Elektronické komunikačné siete a ich delenie
 11. Verejná sieť
 12. Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných komunikačných sietí
 13. Vysielacia rádiová stanica
 14. Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií
 15. Doklady rádiovej stanice leteckej pohyblivej služby
 16. Povoľovanie prevádzkovania rádiového zariadenia, pridelenie frekvencií a identifikačných znakov
 17. Telekomunikačné tajomstvo
 18. Ochrana proti rušeniu
 19. Nedovolené prevádzkovanie rádiového zariadenia, správne delikty
 20. Osobitná odborná spôsobilosť
 21. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby
 22. Kontrola rádiových staníc leteckej pohyblivej služby cudzími orgánmi