Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty

Rádiokomunikačné predpisy

 1. Identifikačný znak
 2. Medzinárodné volacie značky, ich tvorba a použitie
 3. Účel a tvorba ATIS kódu vo vzťahu k volaciemu znaku
 4. Používanie falošných identifikačných znakov a signálov
 5. Právomoc veliteľa lode pri palubnej rádiostanici
 6. Rádiokomunikačné služby, ich druhy
 7. Predmet úpravy Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
 8. Pojem elektronické komunikácie a telekomunikačné zariadenie
 9. Pojem rádiové vlny a rádiové zariadenie
 10. Elektronické komunikačné siete a ich delenie
 11. Verejná sieť
 12. Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných komunikačných sietí
 13. Vysielacia rádiová stanica
 14. Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií
 15. Doklady rádiovej stanice plavebnej pohyblivej služby, Príručka pre rádiotelefónnu službu na vnútrozemských vodných cestách
 16. Povoľovanie prevádzkovania rádiového zariadenia, pridelenie frekvencií a identifikačných znakov
 17. Telekomunikačné tajomstvo
 18. Ochrana proti rušeniu
 19. Nedovolené prevádzkovanie rádiového zariadenia, správne delikty
 20. Osobitná odborná spôsobilosť
 21. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty
 22. Kontrola rádiových staníc plavebnej pohyblivej služby cudzími orgánmi

Rádiokomunikačná prevádzka

 1. Prednostné poradie správ v plavebnej pohyblivej službe
 2. Účel rádiového zariadenia a typy staníc
 3. Typy služieb v rádiotelefónnej službe vo vnútrozemských vodných cestách
 4. Technika vysielania
 5. Medzinárodné rozdelenie kanálov, ich použitie a výkonové obmedzenia
 6. Základné operácie pred začiatkom vysielania
 7. Volanie a odpoveď na volanie
 8. Vyslovovanie čísel a času v rádiotelefónii
 9. Hláskovacia tabuľka (slovenská, medzinárodná)
 10. Štandardné slová a frázy
 11. Oprava a opakovanie správ
 12. Overovanie správ a potvrdzovanie správ
 13. Tiesňový signál, tiesňové volanie, tiesňová správa, tiesňová korešpondencia, ukončenie tiesňovej korešpondencie
 14. Súrny signál, súrna správa
 15. Bezpečnostný signál, bezpečnostná správa

Elektrotechnika a rádiotechnika

 1. Rozdiel medzi vodičom, polovodičom a izolantom
 2. Schématické značky základných elektrotechnických obvodových prvkov
 3. Jednotky elektrických veličín
 4. Ohmov zákon
 5. Elektrický výkon, príkon a účinnosť
 6. Zdroje jednosmerného prúdu a ich zapojenie
 7. Údržba olovených a alkalických akumulátorov
 8. Fyziologické účinky elektrického prúdu
 9. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
 10. Rozdelenie rádiových vĺn a šírenie VKV
 11. Antény, napájače, druhy
 12. Vzťah medzi frekvenciou a dĺžkou vlny
 13. Simplexná, semiduplexná a duplexná prevádzka