Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Osvedčenie operátora pre plavebnú pohyblivú službu (SRC)

Rádiokomunikčné predpisy

 1. Identifikačný znak
 2. Medzinárodné volacie značky, ich tvorba a použitie
 3. Vnútroštátne volacie značky, ich tvorba a použitie
 4. Identifikácia lode, skupiny lodí a pobrežnej stanice v rámci prevádzky DSC (MMSI, MID)
 5. Stanice plavebnej pohyblivej služby (lodné, pobrežné, lietadlové, záchranné koordinačné centrum)
 6. Definícia „NON SOLAS lode“
 7. Poplachový signál
 8. Používanie falošných identifikačných znakov a signálov
 9. Právomoc veliteľa lode pri palubnej rádiostanici
 10. Rádiokomunikačné služby, ich druhy
 11. Predmet úpravy Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
 12. Pojem elektronické komunikácie a telekomunikačné zariadenie
 13. Pojem rádiové vlny a rádiové zariadenie
 14. Elektronické komunikačné siete a ich delenie
 15. Verejná sieť
 16. Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných komunikačných sietí
 17. Vysielacia rádiová stanica
 18. Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií
 19. Doklady rádiovej stanice plavebnej pohyblivej služby
 20. Povoľovanie prevádzkovania rádiového zariadenia, pridelenie frekvencií a identifikačných znakov
 21. Telekomunikačné tajomstvo
 22. Ochrana proti rušeniu
 23. Nedovolené prevádzkovanie rádiového zariadenia, správne delikty
 24. Osobitná odborná spôsobilosť
 25. Kontrola rádiových staníc plavebnej pohyblivej služby cudzími orgánmiRádiokomunikačná prevádzka

 1. Prednostné poradie správ v plavebnej pohyblivej službe
 2. Účel rádiového zariadenia v pohyblivej službe
 3. Technika vysielania
 4. Volacie a pracovné frekvencie, spôsob volania
 5. Predbežné operácie pred začiatkom vysielania
 6. Kategórie služieb:
  1. (loď-loď, loď-pobrežná stanica, prevádzka na palube lode, verejná korešpondencia)
 7. Volanie a odpoveď na volanie
 8. Postup pri vysielaní na skúšku
 9. Vyslovovanie čísel a času v rádiotelefónii
 10. Hláskovacia tabuľka ( slovenská, medzinárodná )
 11. Štandardné slová a frázy
 12. Oprava a opakovanie správ
 13. Overovanie správ a potvrdzovanie správ
 14. Medzinárodné tiesňové a volacie frekvencie v rádiotelefónii
 15. Tiesňový signál,tiesňové volanie, tiesňová správa
 16. Tiesňová korešpondencia, ukončenie tiesňovej korešpondencie
 17. Súrny signál, súrna správa v rádiotelefónii
 18. Bezpečnostný signál, bezpečnostná správa v rádiotelefónii
 19. Námorná oblasť A1
 20. Na čo slúži DSC, frekvencie pre DSC na VKV
 21. Rutinné volanie pomocou DSC, potvrdenie rutinného volania
 22. Tiesňové volanie pomocou DSC, postup pri vysielaní
 23. Opakovanie tiesňového volania DSC, potvrdzovanie príjmu tiesňového volania DSC
 24. Vysvetlite pojem DISTRESS ALERT RELAY
 25. Súrne správy a DSC
 26. Bezpečnostné správy a DSC
 27. Postup, ktorý sa uplatní pri vyslaní falošného tiesňového signálu
 28. Systém NAVTEX (účel, frekvencie)
 29. VHF EPIRB, COSPAS/SARSAT
 30. Inmarsat , SART
 31. Medzinárodný spoplatňovací a účtovací systém, identifikačný kód účtovného orgánuElektrotechnika a rádiotechnika

 1. Rozdiel medzi vodičom, polovodičom a izolantom
 2. Schématické značky základných elektrotechnických obvodových prvkov
 3. Jednotky elektrických veličín
 4. Ohmov zákon
 5. Elektrický výkon, príkon a účinnosť
 6. Zdroje jednosmerného prúdu a ich zapojenie
 7. Údržba olovených a alkalických akumulátorov
 8. Fyziologické účinky elektrického prúdu
 9. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
 10. Rozdelenie rádiových vľn a ich šírenie
 11. Antény, napájače , druhy, smerovanie antén
 12. Vzťah medzi frekvenciou a dľžkou vlny
 13. Simplexná, semiduplexná a duplexná prevádzka
 14. Druhy prevádzky (F1B, J3E, A3E)