Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zmeny v osobných údajoch, duplikáty osvedčení 

V prípade straty osvedčenia je potrebné zaslať žiadosť o vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na náš úrad, kde uvediete: 

  • Vaše meno a priezvisko, 
  • dátum narodenia, 
  • adresu, kam Vám má byť osvedčenie zaslané, 
  • typ osvedčenia, ktoré ste stratili, 
  • číslo preukazu, ktorý ste stratili alebo deň, rok, miesto vykonania skúšky (min. jeden z údajov je nutný pre identifikáciu). 

K žiadosti zašlite 1 ks fotografie veľkosti 3 x 3,5 cm a správny poplatok pre vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou hodnote 6,50 eur (doklad o zaplatení správneho poplatku) a vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie o strate osvedčenia. 

V prípade zmeny priezviska je potrebné zaslať žiadosť o vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na náš úrad, kde uvediete: 

  • Vaše meno a priezvisko (pôvodné a nadobudnuté), 
  • dátum narodenia, 
  • adresu, kam Vám má byť osvedčenie zaslané, 
  • typ osvedčenia, ktoré Vám bolo úradom vydané, 
  • číslo vydaného preukazu, alebo deň, rok, miesto vykonania skúšky (min. jeden z údajov je nutný pre identifikáciu). 

K žiadosti zašlite 1 ks fotografie veľkosti 3 x 3,5 cm, správny poplatok pre vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou hodnote 6,50 eura (doklad o zaplatení správneho poplatku),  kópiu sobášneho listu alebo kópiu súdneho rozhodnutia o zmene priezviska a vydané pôvodné osvedčenie.