Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Pre začínajúcich CB

 • Pred prvým zapnutím občianskej rádiostanice vo frekvenčnom pásme 27 MHz - CB (Citizens’ Band) sa oboznámte s podmienkami všeobecného povolenia VPR-19/2023, za ktorých je možné používať povolené frekvencie.
 • Ak chcete začať vysielať, zistite či je kanál voľný. Zisťovanie, či je kanál voľný, používateľ rádiostanice vykoná odposluchom zvolenej frekvencie a otázkou "Je frekvencia voľná?" alebo laicky "Je kanál voľný?". Takým postupom predídete zbytočnému rušeniu už prebiehajúceho spojenia.
 • Pri volaní výzvy určenej všetkým rádiostaniciam používateľ rádiostanice na začiatku vysielania uvedie frázu „Výzva všetkým“, alebo „Všeobecná výzva z rádiostanice napríklad „PN1“. Vlastný volací znak (identifikačnú značku) sa odporúča vytvoriť skratku zo svojho mena alebo priezviska.
 • Pri volaní konkrétnej rádiostanice, uvádzajte najskôr volací znak volanej rádiostanice a až potom vlastný volací znak.
 • Pri nadväzovaní spojenia sa vymieňajú tieto základné údaje: report, meno, a lokalita odkiaľ rádiostanica vysiela (napríklad: Bratislava, Košice, Trenčín).
 • Report je subjektívne hodnotenie príjmu volanej rádiostanice. Pri tomto hodnotení sa používa systém RS.

R znamená čitateľnosť (z angl. readability) udáva sa v číslach:

 1. úplne nečitateľné
 2. občas čitateľné
 3. obťažne čitateľné
 4. čitateľné
 5. dokonale čitateľné

S - sila (z angl. strength)

 1. signál na hranici počuteľnosti
 2. veľmi slabý signál
 3. slabý signál
 4. prijateľný signál
 5. takmer dobrý signál
 6. dobrý signál
 7. stredne silný signál
 8. silný signál
 9. mimoriadne silný signál
 • Do prebiehajúceho spojenia sa vstupuje slovom "brejk".