Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Pôvodný digitálny plán pre frekvenčné pásmo 470 - 862 MHz

Na Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii RRC 06, ktorá sa konala 15. mája až 16. júna 2006 v Ženeve boli Slovenskej republike definitívne pridelené frekvencie pre digitálne terestriálne vysielanie. Telekomunikačný úrad SR v rámci prípravy Slovenska na RRC 06 navrhol a do ITU zaslal plány frekvenčných vyhradení. Plán obsahoval 1 celoplošné pokrytie v pásme VHF a 7 celoplošných pokrytí v pásme UHF pre DVB-T a 3 celoplošné pokrytia pre T-DAB v pásme VHF. Zjednodušené znenie požiadaviek pre DVB-T, ktoré boli na RRC 06 schválené, nájdete v grafickej podobe na webe TÚ SR. Medzinárodná dohoda (GE 06) ktorej neoddeliteľnou súčasťou je digitálny plán pre región 1 a časť regiónu 3 nadobudne účinnosť 17.6. 2007. Prechodné obdobie, ktoré na Slovensku skončí v roku 2012 úplným vypnutím analógového vysielania začalo 17.6. 2006. TÚ SR po vytvorení legislatívnych podmienok postupne vyhlási výberové konania na prevádzkovateľov riadneho digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T), ktorí budú prevádzkovať vysielače, t.j. zabezpečia vysielanie po technickej stránke.

Frekvenčný plán - http://www.itu.int/pub/R-ACT-RRC.14-2006