Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Číslo VPR Názov povolenia Vyhlásené dňa Poznámka
  2021    
02/2021 Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2021 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 0 – 30 GHz pri prevádzkovaní vysielacích staníc družicovej služby (nahrádza VPR – 18/2012, VPR – 01/2013, VPR – 03/2014 a VPR –13/2014)   Zrušené vo VPR 07/2023
01/2021 Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2021 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení a staníc pre širokopásmové systémy na prenos dát a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra 28.05.2021 Zrušené vo VPR 01/2022
  2020    
03/2020 Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2020 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených na rádiofrekvenčnú identifikáciu RFID (nahrádza VPR – 05/2018) 08.07.2020 Zrušené vo VPR 04/2023
01/2020 Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2020 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom pre širokopásmové systémy na prenos dát (WAS/RLAN) a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra vyhlásené 28.5.2020 (nahrádza VPR – 04/2018 a VPR – 38/2012) 28.05.2020 Zrušené vo VPR 01/2021
02/2020 Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2020 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní nešpecifikovaných rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD vyhlásené 8.7.2020 (nahrádza č. VPR – 01/2018) 08.07.2020 Zrušené vo VPR 02/2022
  2019    
05/2019 Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2019 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz na prevádzku pohyblivých koncových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí   Zrušené vo VPR 01/2022
  2018    
07/2018 Všeobecné povolenie č. VPR – 07/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vozidlových radarových zariadení krátkeho dosahu TTT pre telematiku dopravy a dopravnej infraštruktúry (nahrádza VPR – 05/2014)   Zrušené vo VPR 05/2023
03/2018 Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2018 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 446,000 - 446,200 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako PMR 446   Zrušené vo VPR 01/2022
02/2018 Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových pomôcok a načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby (nahrádza VPR – 05/2015)   Zrušené vo VPR 05/2022
06/2018 Všeobecné povolenie č. VPR – 06/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom využívaných ako aktívne medicínske implantáty a systémy získavania zdravotníckych údajov (nahrádza VPR – 08/2014)   Zrušené vo VPR 03/2022
05/2018 Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených na rádiofrekvenčnú identifikáciu RFID (ďalej len „rádiové zariadenia“), aplikácie zahrňujúce napr. automatickú identifikáciu tovaru, sledovanie materiálu, alarmy, osobnú identifikáciu, kontrolu prístupu, zabezpečovacie systémy, lokalizačné systémy, bezdrôtové ovládacie systémy, senzory priblíženia a ďalšie aplikácie (nahrádza VPR – 37/2012)
 
02.10.2018 Zrušené vo VPR 03/2020
04/2018 Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2018 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 863 - 868 MHz a 2400 - 2483,5 MHz pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom pre širokopásmové systémy na prenos dát (WAS/RLAN a iných dátových aplikácií) s využitím modulácie rozprestretého spektra (nahrádza VPR – 07/2014) 02.10.2018 Zrušené vo VPR 01/2020
01/2018

Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní nešpecifikovaných vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD (1) (ďalej len „rádiové zariadenia“), určených na prenos dátových, hovorových a iných signálov ktoré pracujú vo frekvenčných pásmach uvedených v prílohe č. 1 odporúčania ERC/REC 70 – 03 (nahrádza VPR – 10/2014 a VPR – 21/2012)

02.10.2018 Zrušené vo VPR 02/2020
  2017    
02/2017 Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2017 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz na prevádzku pohyblivých koncových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí (nahrádza VPR - 03/2015) 11.04.2017 Zrušené vo VPR 05/2019
  2015    
02/2015 Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2015 na používanie frekvencií pri prevádzke bezšnúrových mikrofónov 31.03.2015 Zrušené vo VPR 01/2022
05/2015 Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2015 na používanie frekvencií na prevádzkovanie rádiových pomôcok a načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby (nahrádza VPR – 06/2014) PDF dokument 08.09.2015 Zrušené vo VPR 02/2018
04/2015 Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2015 na používanie frekvencií určených na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení používajúcich ultraširokopásmové technológie UWB (nahrádza VPR – 40/2012) PDF dokument 28.07.2015 Zrušené vo VPR 04/2020
03/2015 Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2015 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz na prevádzku pohyblivých koncových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí (nahrádza VPR – 01/2014) príloha č. 1,  príloha č. 2 PDF dokument 31.03.2015 Zrušené vo VPR 02/2017
  2014    
12/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 12/2014 na používanie frekvencií pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených pre rádiodeterminačné aplikácie zahrňujúce radarové systémy, zariadenia pre detekciu pohybu a stráženie (nahrádza VPR - 36/2012) PDF dokument 02.09.2014 Zrušené vo VPR 03/2023
11/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 11/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 868,6 MHz – 869,700 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom v kategórii zariadení s nízkym pracovným cyklom s vysokou spoľahlivosťou ktoré sa používajú na zabezpečenie a ochranu osôb alebo majetku. (nahrádza VPR – 34/2012) PDF dokument 15.08.2014 Zrušené vo VPR 02/2023
04/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2014 na používanie frekvencií pre zariadenia s krátkym dosahom SRD pre bezdrôtové audio aplikácie v kategórii zariadení s vysokým pracovným cyklom alebo nepretržitým vysielaním 15.08.2014 Zrušené vo VPR 01/2022
09/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 09/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 401 - 406 MHz na prevádzkovanie rádiových systémov komunikácie aktívnych medicínskych implantátov a ich príslušenstva s veľmi malým výkonom ULP-AMI (nahrádza VPR – 30/2012) PDF dokument vyhlásené 15.8.2014   Zrušené vo VPR 03/2022
13/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 13/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 – 30 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby (nahrádza VPR – 42/2012) PDF dokument 03.10.2014 Zrušené vo VPR 02/2021
10/2014 Všeobecné povolenie č. VPR - 10/2014 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní nešpecifikovaných vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD, určených na prenos dátových, hovorových a iných signálov ktoré pracujú vo frekvenčných pásmach uvedených v prílohe č. 1 odporúčania ERC/REC 70 – 03 (nahrádza VPR – 32/2012)  PDF dokument 15.08.2014 Zrušené vo VPR 01/2018
08/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 08/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 9 – 315 kHz, 315 – 600 kHz, 12,5 – 20,0 MHz, 30.0-37.5 MHz a 2 483,5 - 2 500 MHz na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívaných ako aktívne medicínske implantáty (nahrádza VPR – 26/2012)  PDF dokument 15.08.2014 Zrušené vo VPR 06/2018
07/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 07/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 2400 – 2483,5 MHz pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom pre širokopásmové systémy na prenos dát (WAS/RLAN a iných dátových aplikácií) s využitím modulácie rozprestretého spektra (nahrádza VPR – 17/2012)  PDF dokument 15.08.2014 Zrušené vo VPR 04/2018
06/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 06/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 169,4000 – 169,5875 MHz na prevádzkovanie prenosných rádiových pomôcok a načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby (nahrádza VPR – 12/2012) PDF dokument 15.08.2014 Zrušené vo VPR 05/2015
05/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 5795 – 5815 MHz, 24,050 – 24,250 GHz, 63 – 64 GHz a 76 – 77 GHz na prevádzkovanie vozidlových radarových zariadení krátkeho dosahu RTTT na telematiku dopravy a dopravnej infraštruktúry (nahrádza VPR – 09/2012) PDF dokument 15.08.2014 Zrušené vo VPR 07/2018
03/2014

Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 2080 – 2110 MHz a 10,65 – 10,68 GHz určených na prevádzku terminálových staníc pre dátovú službu, ktoré sú súčasťou pevných elektronických komunikačných sietí pre službu retransmisie televíznych a rozhlasových programov PDF dokument

18.08.2014 Zrušené vo VPR 02/2021
01/2014

Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz na prevádzku pohyblivých koncových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí (nahrádza VPR – 39/2012)     príloha č. 1,     príloha č. 2 PDF dokument

22.01.2014 Zrušené vo VPR 03/2015
  2013    
01/2013

Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2013 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 137 MHz a 150 MHz pri prevádzke osobných komunikačných zariadení družicovej služby PDF dokument

08.11.2013 Zrušené vo VPR 02/2021
  2012    
33/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 33/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 40,5 – 43,5 GHz na prevádzkovanie digitálnych vysielacích rádiových zariadení ktoré sú súčasťou účastníckych koncových staníc v sieťach typu MWS (Multimedia Wireless Systems) PDF dokument  14.03.2012 Zrušené vo VPR 21/2023
02/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 450 – 470 MHz a 870 - 876 MHz/915 - 921 MHz na prevádzkovanie širokopásmových digitálnych vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov verejnej elektronickej komunikačnej siete PDF dokument  07.03.2012 Zrušené vo VPR 20/2023
23/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 23/2012 na používanie frekvenčného pásma 27 MHz (tzv. pásmo CB) pri prevádzkovaní občianskych rádiostaníc, určených na rádiové spojenie fyzických alebo právnických osôb PDF dokument 07.03.2012 Zrušené vo VPR 19/2023
19/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 19/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 900 MHz pri prevádzke pohyblivých koncových vysielacích rádiových staníc neverejných rádiotelefónnych sietí GSM-R, určených pre spojenie na železniciach PDF dokument 07.03.2012 Zrušené vo VPR 18/2023
15/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 15/2012 na používanie frekvencií pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení určených na diaľkové ovládanie modelov používaných na zemi, vo vzduchu alebo vo vode PDF dokument 07.03.2012 Zrušené vo VPR 17/2023
07/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 07/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 30,075 - 30,300 MHz a 39,775 - 40,000 MHz pri prevádzke bezdrôtových telefónov CT0 PDF dokument 07.03.2012 Zrušené vo VPR 16/2023
05/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 1880 - 1900 MHz pri prevádzke bezšnúrových telefónov, pobočkových ústrední a zariadení na prenos dát podľa štandardu DECT PDF dokument  07.03.2012 Zrušené vo VPR 15/2023
24/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 24/2012 na používanie frekvencií 87,050 MHz a 87,100 MHz na prevádzkovanie povelových súprav pre nevidiacich a slabozrakých PDF dokument 07.03.2012 Zrušené vo VPR 14/2023
01/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 71 - 76 GHz a 81 - 86 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení pevnej služby bod - bod PDF dokument 07.03.2012 Zrušené vo VPR 13/2023
02/2014 Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 2080 – 2110 MHz a 10,65 – 10,68 GHz určených na prevádzku terminálových staníc pre dátovú službu, ktoré sú súčasťou pevných elektronických komunikačných sietí pre službu retransmisie televíznych a rozhlasových programov PDF dokument  07.10.2014 Zrušené vo VPR 12/2023
02/2011 Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2011 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 6 – 8,5 GHz, 24,05 – 26,5 GHz, 57 – 64 GHz a 75 – 85 GHz pri prevádzke priemyselných radarov na meranie hladiny LPR , ktoré používajú ultraširokopásmové technológie UWB  PDF dokument 19.12.2011 Zrušené vo VPR 11/2023
04/2020 Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2020 na používanie frekvencií určených na prevádzkovanie rádiových zariadení, ktoré používajú ultra-širokopásmové technológie UWB (nahrádza VPR – 04/2015) 08.07.2020 Zrušené vo VPR 11/2023
01/2015 Všeobecné povolenie č. VPR – 1/2015 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 3400 – 3600 MHz, 3600 – 3800 MHz, 10,5 GHz, 25,5 GHz a 29 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou terminálových staníc (nahrádza VPR – 16/2012) PDF dokument  10.04.2015 Zrušené vo VPR 10/2023
01/2017 Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2017 na používanie frekvencií 447,63750 MHz, 447,32500 MHz, 447,31250 MHz, 447,37500 MHz, 441,47500 MHz, 441,10625 MHz, 443,96875 MHz, 444,61875 MHz a 444,69375 MHz na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou bezdrôtových miestnych informačných systémov BOR (nahrádza VPR – 25/2012) 08.02.2017 Zrušené vo VPR 09/2023
29/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 29/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 169,4000 - 169,4750 MHz pri prevádzkovaní prenosných rádiových zariadení krátkeho dosahu pre čítače meracích prístrojov a lokalizačné a monitorovacie systémy PDF dokument 14.03.2012 Zrušené vo VPR 08/2023
31/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 31/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 9 kHz - 40 GHz na prevádzkovanie nešpecifikovaných rádiových zariadení krátkeho dosahu so zabudovanou anténou, ktoré sú určené na prenos dátových, hovorových a iných signálov a ktoré používajú rôzne druhy modulácie PDF dokument 14.03.2012 Zrušené vo VPR 06/2023
13/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 13/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 5875 – 5905 MHz na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení inteligentných dopravných systémov ITS ako sú cestné radary, signalizácia na križovatkách, indikátory pre stanovenie poplatkov na diaľnici a pod. PDF dokument 07.03.2012 Zrušené vo VPR 05/2023
11/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 11/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 77 - 81 GHz na prevádzkovanie automobilových radarových zariadení krátkeho dosahu SRR na zvýšenie bezpečnosti automobilovej dopravy predchádzaním kolízií vozidiel, ktoré splňujú parametre uvedené v prílohe č. 5 odporúčania ERC/REC 70 - 03 PDF dokument 07.03.2012 Zrušené vo VPR 05/2023
10/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 10/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 21,65 – 26,65 GHz na dočasné prevádzkovanie automobilových radarových zariadení krátkeho dosahu RTTT PDF dokument 07.03.2012 Zrušené vo VPR 05/2023
28/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 28/2012 na používanie frekvencií 169,48125 MHz a 169,59375 MHz pri prevádzkovaní prenosných rádiových zariadení označovaných ako „sociálny alarm“ ktoré umožňujú osobám v tiesni privolať jednoduchou manipuláciou pomoc v obmedzenej oblasti PDF dokument 14.03.2012 Zrušené vo VPR 02/2023
14/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 14/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 9 kHz – 30 MHz na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD na induktívne aplikácie PDF dokument 07.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2023
22/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 22/2012 na používanie frekvencií 448,070 MHz a 448,170 MHz pri prevádzkovaní telemetrických rádiových zariadení 07.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2022
27/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 27/2012 na používanie frekvenčného pásma 446,100 - 446,200 MHz pri prevádzke rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako digitálne PMR 446 14.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2022
35/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 35/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 5150 – 5725 MHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení určených na širokopásmový prenos dát v rádiových miestnych sieťach WAS/RLAN s využitím modulácie rozpestretého spektra 14.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2022
42/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 42/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 – 30 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby PDF dokument 14.03.2012 Zrušené vo VPR 13/2014
41/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 41/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 1 – 3 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby PDF dokument 14.03.2012 Zrušené vo VPR 03/2014
40/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 40/2012 na používanie frekvencií určených na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení používajúcich ultraširokopásmové technológie UWB PDF dokument 14.03.2012 Zrušené vo VPR 04/2015
39/2012

Všeobecné povolenie č. VPR – 39/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz a UMTS 2100 MHz pri prevádzke pohyblivých koncových vysielacích rádiových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí GSM, IMT/UMTS PDF dokument - príloha č. 1PDF dokument - príloha č. 2 PDF dokument

14.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2020
38/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 38/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 17,1 – 17,3 GHz a 57,0 – 66,0 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD určených pre bezdrôtové prístupové siete WAS/RLAN a multigigabitové bezdrôtové systémy MGWS PDF dokument 14.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2020
37/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 37/2012 na používanie frekvencií pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených pre rádiové identifikačné zariadenia RFID, aplikácie zahrňujúce napr. automatickú identifikáciu tovaru, sledovanie materiálu, alarmy, osobnú identifikáciu, kontrolu prístupu, zabezpečovacie systémy, lokalizačné systémy, bezdrôtové ovládacie systémy, senzory priblíženia a ďalšie aplikácie PDF dokument 14.03.2012 Zrušené vo VPR 05/2018
36/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 36/2012 na používanie frekvencií pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených pre rádiové aplikácie zahrňujúce radarové systémy, zariadenia pre detekciu pohybu a stráženie PDF dokument 14.03.2012 Zrušené vo VPR 12/2014
34/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 34/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 868,6 MHz – 869,700 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom označovaných ako poplachové systémy - alarmy ktoré sa používajú na zabezpečenie a ochranu osôb alebo majetku PDF dokument 14.03.2012 Zrušené vo VPR 11/2014
32/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 32/2012 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní nešpecifikovaných vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD, určených na prenos dátových, hovorových a iných signálov ktoré pracujú vo frekvenčných pásmach uvedených v prílohe č. 1 odporúčania ERC/REC 70 - 03 PDF dokument  14.03.2012 Zrušené vo VPR 10/2014
30/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 30/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 401 - 406 MHz na prevádzkovanie rádiových systémov komunikácie aktívnych medicínskych implantátov a ich príslušenstva s veľmi malým výkonom ULP-AMI PDF dokument  14.03.2012 Zrušené vo VPR 09/2014
26/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 26/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 9 – 315 kHz, 315 – 600 kHz, 12,5 – 20,0 MHz a 30.0-37.5 MHz na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako aktívne medicínske implantáty PDF dokument  14.03.2012 Zrušené vo VPR 08/2014
25/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 25/2012 na používanie frekvencií 447,6375 MHz, 447,3250 MHz, 447,3125 MHz, 447,3750 MHz a 441,4750 MHz na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou bezdrôtových miestnych informačných systémov BOR PDF dokument 07.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2017
21/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 21/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 457 kHz pre rádiové zariadenia krátkeho dosahu na vyhľadávanie obetí zasypaných v lavínach PDF dokument  07.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2018
20/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 20/2012 na používanie frekvenčného pásma 446,000 - 446,100 MHz pri prevádzke rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako PMR 446 PDF dokument  07.03.2012 Zrušené vo VPR 02/2021
18/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 18/2012 na používanie frekvenčných pásiem 1 525 – 1 559 MHz a 1 626,5 - 1 660,5 MHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení satelitnej služby, ktoré sú súčasťou pozemných pohyblivých terminálov EMS MSSAT PDF dokument  07.03.2012 Zrušené vo VPR 0/2021
17/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 17/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 2400 – 2483,5 MHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom určených na širokopásmový prenos dát v rádiových sieťach WAS/RLAN s využitím modulácie rozpestretého spektra PDF dokument  07.03.2012 Zrušené vo VPR 07/2014
16/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 16/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 3,5 GHz, 10,5 GHz, 25,5 GHz a 29 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou terminálových staníc pevných telekomunikačných prístupových sietí FWA PDF dokument  07.03.2012 Zrušené vo VPR 01/2015
12/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 12/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 169,4000 – 169,5875 MHz na prevádzkovanie prenosných rádiových pomôcok a načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby PDF dokument  07.03.2012 Zrušené vo VPR06/2014
09/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 09/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 5795 – 5815 MHz, 24,050 – 24,250 GHz, 63 – 64 GHz a 76 – 77 GHz na prevádzkovanie automobilových radarových zariadení krátkeho dosahu RTTT PDF dokument  07.03.2012 Zrušené vo VPR-05/2014
08/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 08/2012 na používanie frekvencií v pásmach 863 - 865 MHz, 1795 - 1800 MHz a 87,5 - 108,0 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD pre bezdrôtové audio aplikácie PDF dokument Zrušuje sa všeobecné povolenie VPR – 11/2001, VPR – 06/2007 07.03.2012 Zrušené vo VPR-04/2014
06/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 06/2012 ktorým sa zrušuje všeobecné povolenie VPR-08/2001 na prevádzkovanie pohyblivých vysielacích rádiových staníc verejnej rádiotelefónnej siete EUROTEL - NMT 450 vyhlásené 30. októbra 2001 PDF dokument vyhlásené 7.3.2012 07.03.2012  
04/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2012 ktorým sa zrušuje všeobecné povolenie VPR-06/2001 na prevádzkovanie bezšnúrových telefónov (CT1 a CT2) vyhlásené 30. októbra 2001 PDF dokument vyhlásené 7.3.2012 07.03.2012  
03/2012 Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2012 na používanie frekvencií pri prevádzke bezšnúrových mikrofónov PDF dokument Zrušuje sa všeobecné povolenie VPR – 04/2001 07.03.2012 Zrušené vo VPR-02/2015