Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Všeobecné povolenia

Číslo Názov Zverejnené dňa Doplňujúce informácie
1/2023                                       Všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb 01.02.2023

Nahrádza VP č. 1/2014 v znení VP č. 1/2019,

Doplnené VP č. 1/2024

VPR - 01/2023 Všeobecné povolenie na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom využívaných ako induktívne zariadenia 13.01.2023 Nahrádza VPR – 14/2012
VPR - 02/2023 Všeobecné povolenie na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom v kategórii zariadení s nízkym pracovným cyklom s vysokou spoľahlivosťou 13.01.2023 Nahrádza VPR - 11/2014 a VPR - 28/2012
VPR - 03/2023 Všeobecné povolenie na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom určených pre rádiodeterminačné aplikácie zahrňujúce radarové systémy, zariadenia pre detekciu pohybu a stráženie 13.01.2023 Nahrádza VPR – 12/2014
VPR - 04/2023 Všeobecné povolenie na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom určených na rádiofrekvenčnú identifikáciu 13.01.2023 Nahrádza VPR - 03/2020
VPR - 05/2023 Všeobecné povolenie na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom určených na telematiku dopravy a dopravnej infraštruktúry 13.01.2023 Nahrádza VPR - 07/2018, VPR - 10/2012, VPR - 11/2012 a VPR - 13/2012
VPR - 06/2023 Všeobecné povolenie na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 9 kHz - 40 GHz pri prevádzkovaní nešpecifikovaných rádiových zariadení s krátkym dosahom a veľmi malým výkonom 13.01.2023 Nahrádza VPR – 31/2012
VPR - 07/2023 Všeobecné povolenie na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 0 – 30 GHz pri prevádzkovaní vysielacích staníc družicovej služby 13.01.2023 Nahrádza VPR – 02/2021
       

Archív neplatných všeobecných povolení