Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Odôvodnenie výšky jednorazovej úhrady

     Vyvolávacie ceny za frekvenčné bloky v pásme 1800 MHz boli stanovené s ohľadom na výsledky uskutočneného medzinárodného benchmarkingu.

     Medzinárodný benchmarking skúmal prejavené trhové procesy – dosiahnuté ceny za frekvenčné prídely v pásme 1800 MHz v krajinách Európskej únie a poskytol podklady pre odhad hodnoty frekvenčného spektra. Výsledky benchmarkingu boli modelované k roku 2018 v mene € (euro) s dĺžkou individuálneho povolenia na 8 rokov a s prihliadnutím na špecifiká telekomunikačných trhov zahraničných krajín. Výsledné ceny boli vyjadrené v €/MHz/obyvateľ a z výsledkov analýzy má úrad k dispozícii prehľad o minimálnych a maximálnych cenách, ktoré boli za frekvenčné prídely vo frekvenčnom pásme 1800 MHz dosiahnuté, pričom najvyššia relevantnosť bola prisúdená priemernej cene a priemernej cene určenej podľa váženého priemeru. Táto cena je ukazovateľom hodnoty frekvenčného spektra v tomto frekvenčnom pásme.

     Vyvolávacia cena bola stanovená primerane pod úrovňou priemernej ceny frekvenčného spektra vo frekvenčnom pásme 1800 MHz tak, aby slúžila ako stimul pre posilnenie konkurencie v súťaži vo výberovom konaní. Úrad bral do úvahy dobu, na ktorú sa frekvencie v tomto výberovom konaní prideľujú (8 rokov) v porovnaní s dobou, na ktorú boli prideľované v predchádzajúcom výberovom konaní (12 rokov), ktoré sa konalo v roku 2013. Odvolávajúc sa na výsledky medzinárodného benchmarkingu vo frekvenčnom pásme 1800 MHz, súčasná trhová cena frekvencií s prihliadnutím na dobu pridelenia 8 rokov je 0,042 €/MHz/obyvateľa. V súčasnom výberovom konaní bola stanovená vyvolávacia cena 1 800 000,00 eura za 5 MHz blok frekvencií s pridelením na obdobie 8 rokov, čo predstavuje 2 700 000,00 eura na 12 rokov – nárast o 23%, vychádzajúc z trhovej ceny.

     Zároveň však stanovená vyvolávacia cena bola určená so zreteľom zabrániť neprimeranému hromadeniu frekvenčného spektra, nakoľko sa vo výberovom konaní ponúkajú posledné voľné bloky vo frekvenčnom pásme 1800 MHz a ponuka je v tomto momente obmedzená.