Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Frekvenčné pásmo 900 MHz

Pôvodné rozhodnutia

Orange Slovensko, a.s.

Orange Slovensko, a.s. - zmena zosúladenie so zákonom

Orange Slovensko, a.s. - zmena predĺženie platnosti č.1

Orange Slovensko, a.s. - zmena predĺženie platnosti č.2

Orange Slovensko, a.s. - zmena vypustenie kanálov a umožnenie prevodu práv 

Orange Slovensko, a.s. - zmena vypustenie pásma 1800 MHz

Rozhodnutie o určení podmienok   

Rozhodnutie o zmene termínu zasielania databáz

Rozhodnutie o zmene úhrad

Slovak Telekom, a.s.

Slovak Telekom, a.s. - zmena zosúladenie so zákonom

Slovak Telekom, a.s. - zmena technológie NMT (pásmo 450 MHz)

Slovak Telekom, a.s. - zmena predĺženie platnosti č.1

Slovak Telekom, a.s. - zmena výšky a splatnosti úhrady za predĺženie č. 1 

Slovak Telekom, a.s. - zmena predĺženie platnosti č.2

Slovak Telekom, a.s. - zmena vzdanie sa frekvenčného pásma 450 MHz

Slovak Telekom, a.s. - zmena vypustenie kanálov a umožnenie prevodu práv 

Slovak Telekom, a.s. - zmena vypustenie pásma 1800 MHz

Rozhodnutie o určení podmienok           

Rozhodnutie o zmene úhrad

Rozhodnutia pre O2 Slovakia s.r.o. - 3. mobilný operátor

O2 Slovakia s.r.o.

O2 Slovakia s.r.o. - zmena neutralizácia pásma 900 MHz a 1800 MHz

O2 Slovakia s.r.o. - zmena neutralizácia pásma 2100 MHz

O2 Slovakia s.r.o. - zmena vzdanie sa pásma 2100 MHz TDD

O2 Slovakia s.r.o. - zmena vypustenie kanálov

O2 Slovakia s.r.o. - zmena vypustenie pásma 1800 MHz

O2 Slovakia s.r.o. - prenájom práv 29 GHz

Rozhodnutie o určení podmienok         

Rozhodnutie o zmene - vypustenie kanálov 

Rozhodnutie o zmene úhrad

Rozhodnutia vydané po elektronickej aukcii - rok 2020

O2 Slovakia s.r.o.                                                                                    

 

Rozhodnutie o určení podmienok           

Rozhodnutie o zmene úhrad