Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nahlásenie nevyžiadanej komunikácie

Pre koho je služba určená?

Pre fyzické osoby, fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktoré chcú nahlásiť nevyžiadanú komunikáciu (t. j. volanie živej osoby, volanie prostredníctvom automatu, email, SMS alebo MMS) za účelom priameho marketingu. Priamym marketingom sa na účely zákona o elektronických komunikáciách rozumie akákoľvek forma prezentácie tovarov alebo služieb v písomnej forme alebo ústnej forme, zaslaná alebo prezentovaná prostredníctvom verejne dostupnej služby priamo jednému alebo viacerým účastníkom alebo užívateľom.

Čo je výsledkom služby?

Úrad podanie po jeho prijatí preverí a v prípade preukázania porušenia zákona o elektronických komunikáciách alebo súvisiacich predpisov uloží sankciu.

Čo služba nepokrýva?

Úrad nie je kompetentný zabezpečiť, aby kontaktné údaje oznamovateľa boli na účely priameho marketingu automaticky zablokované. Taktiež nie je v kompetencii úradu prešetrovať podnety týkajúce sa kontaktovania za iným účelom ako priameho marketingu (podvodné volania, SMS, MMS, emaily a prieskum trhu). 

Skôr ako začnete:

  • v prípade volania automatu, e-mailu, SMS alebo MMS správy: overiť si, či ste neudelili  kontaktujúcej spoločnosti preukázateľný súhlas s kontaktovaním na účely priameho marketingu; 
  • v prípade volania živej osoby:  overiť si, či ste zaregistrovali svoje telefónne číslo v Zozname telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní (na www.nevyziadanevolania.sk) so správnymi kategóriami tovarov a služieb a s účinným uvedením vášho telefónneho čísla v zozname;
  • porozmýšľajte, či nie ste v zmluvnom vzťahu so subjektom, ktorý vás kontaktoval, či vaše kontaktné údaje nemohli byť získané v súvislosti s predajom podobného tovaru alebo služby,  či ste v minulosti neudelili súhlas s kontaktovaním na podobné produkty alebo služby, prípadne či ste si marketingovú komunikáciu vyslovene nevyžiadali.

Aké informácie a podklady potrebujete pre vyplnenie formulára? 

Uveďte, prosím, čo najpresnejší popis nevyžiadanej komunikácie s presnou špecifikáciou toho, čo konkrétne (aký tovar alebo služba) vám bolo prezentované alebo ponúknuté. Ak máte k dispozícii akýkoľvek dôkaz (napr. screenshot e-mailu,  SMS alebo MMS) priložte ho, prosím, k vášmu podaniu, čím prispejete k efektívnejšiemu prešetreniu vášho podania. 

Nevyžiadanú komunikáciu môžete nahlásiť cez webovú stránku www.nevyziadanevolania.sk alebo e-mailom na podnety@teleoff.gov.sk.