Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Oznámenie o rušení

Pre koho je služba určená?

Pre majiteľa/prevádzkovateľa elektronického zariadenia, ktorého prevádzka je rušená.

 • V prípade širokej verejnosti sú to majitelia zariadení určených pre príjem televíznych a rozhlasových signálov, zariadení krátkeho dosahu (napr. diaľkové ovládanie garážových brán, áut, modelov), zariadení pre prístup do internetu (WiFi), amatérskej a občianskej rádiostanice a iné.
 • Podniky (v zmysle zákona o elektronických komunikáciách) a držitelia individuálnych povolení na používanie frekvencií.

Čo je výsledkom služby?

Vyhľadanie zdroja rušenia oprávnenými pracovníkmi úradu, uloženie povinnosti prevádzkovateľovi zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, vykonať nápravu a následne skontrolovanie odstránenia rušenia. 

Čo služba nepokrýva?

 • Rušenie televízneho signálu prijímaného prostredníctvom retransmisie. V tomto prípade je potrebné poruchu služby nahlásiť svojmu poskytovateľovi služby.
 • Rušenie služieb mobilnej komunikácie v prípade, že oznámenie podáva účastník – v tomto prípade je nutné, aby najskôr prebehlo reklamačné konanie u poskytovateľa služby, pričom rušenie nebolo odstránené.
 • Úrad neposkytuje služby opravy daných elektronických zariadení.

Skôr ako začnete:

Preverte správnu funkčnosť vášho zariadenia za účelom vylúčenia poruchy. Prípadnú poruchu nahláste svojmu poskytovateľovi služby. Okrem toho preverte, či rušenie vášho zariadenia nie je zapríčinené nepriaznivými poveternostnými alebo inými podmienkami.  Napríklad v zimnom období ťažký sneh a ľad môže poškodiť zvod antény, prípadne dokáže „obaliť“ anténu a zhoršiť jej vlastnosti. Niekedy stačí len zbaviť anténu od snehu a ľadu a príjem je opäť v poriadku.

Poplatky 

Bez poplatku.

Aké informácie a podklady sú potrebné pre vyplnenie formulára? 

 • Identifikačné údaje osoby podávajúcej oznámenie o rušení.
 • Popis zariadenia, ktoré je rušené.
 • Aká frekvencia/aký program je rušený.
 • Popis rušenia – odkedy sa rušenie prejavuje, čas kedy sa rušenie prejavuje, lokalitu kde sa rušenie objavuje, ako sa rušenie prejavuje.
 • Číslo individuálneho povolenia - ak existuje.
 • Doklad o výsledku reklamácie – ak prebehlo reklamačné konanie.
 • Doklad o výsledku merania – ak bolo vykonané meranie za účelom identifikácie zdroja rušenia.

Oznámenie o rušení môžete podať prostredníctvom podnety@teleoff.gov.sk