Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Podnet na vykonanie kontroly

Pre koho je služba určená?

Pre fyzické osoby, fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktoré sa domnievajú, že boli porušené  ich práva vyplývajúce zo zákona o elektronických komunikáciách a iných súvisiacich predpisov, alebo že podnik poskytujúci siete alebo služby porušil niektorú povinnosť ustanovenú uvedenými predpismi.

Čo je výsledkom služby?

Úrad podnet preverí a v prípade zistenia porušenia povinností uvedených v zákone o elektronických komunikáciách alebo súvisiacich predpisoch uloží sankciu.

Čo služba nepokrýva?

  • Podnety na správnosť faktúry alebo nesúlad v cene predplatenej služby, alebo na chybu poskytnutej služby. V týchto prípadoch je potrebné uplatniť si reklamáciu u podniku, ktorý danú službu poskytuje.
  • Návrh na alternatívne riešenie sporu.
  • V prípade návrhu na mimosúdne riešenie sporu, oznámenia o rušení a nahlásenia nevyžiadanej komunikácie za účelom priameho marketingu, použite podnety@teleoff.gov.sk

Aké informácie a podklady sú potrebné pre vyplnenie formulára?    

  • Identifikačné údaje osoby podávajúcej podnet.
  • Označenie subjektu, voči ktorému podnet smeruje.
  • Čo najpresnejší popis, čoho sa podnet týka.
  • Dôvod, na základe ktorého má byť vykonaná kontrola.
  • Doklady súvisiace s podnetom, napr. zmluvu, faktúru, komunikáciu s podnikom, príp. ďalšie doklady a informácie, ktorými chcete doplniť svoje tvrdenie.

Podnet na vykonanie kontroly môžete podať prostredníctvom podnety@teleoff.gov.sk