Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ako správne postupovať v prípade rušenia alebo nekvalitného príjmu rozhlasu alebo televízie

V prípade zhoršenia kvality rozhlasového alebo televízneho príjmu, napr. ak obraz začne „štvorčekovať“, „mrznúť“ a zvuk je prerušovaný, akoby „sekal“, úrad odporúča najskôr skontrolovať, či si diváci alebo poslucháči problém nechtiac nespôsobili sami, alebo či vzniknutý problém nezavinila sila prírody. Úrad nie je oprávnený opravovať poruchy zariadení používaných divákmi alebo poslucháčmi.

Bez ohľadu na spôsob televízneho príjmu, úrad odporúča v prvom rade skontrolovať televízny prijímač a kontakty. Napr. pri neopatrnom utieraní prachu alebo pri vysávaní sa kontakt môže uvoľniť, či prerušiť. Ak problém pretrváva, ďalší postup je závislý od toho, či  poskytovateľ televízneho alebo rozhlasového vysielania poskytuje divákovi služby retransmisie (napr. MMDS, káblová TV, IPTV, satelit...), alebo terestriálne služby, t. j. pomocou antény nasmerovanej na televízny vysielač. V prípade, že divák využíva služby retransmisie, nahlási poruchu služby svojmu poskytovateľovi služby. V zimnom období môže ťažký sneh alebo ľad poškodiť zvod antény. Dokáže "obaliť" anténu a zhoršiť jej vlastnosti. Niekedy stačí len zbaviť anténu snehu alebo ľadu a príjem je opäť v poriadku.