Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Oznámenie rušenia

Majiteľ alebo prevádzkovateľ elektronického zariadenia, ktorého prevádzka je rušená - v prípade širokej verejnosti sú to predovšetkým majitelia zariadení určených pre príjem televíznych a rozhlasových signálov, zariadení krátkeho dosahu (napr. diaľkové ovládanie garážových brán, áut, modelov), zariadení pre prístup do internetu (WiFi), amatérskej a občianskej rádiostanice, alebo podniky (v zmysle zákona o elektronických komunikáciách), ako aj držitelia individuálnych povolení na používanie frekvencií - môžu oznámiť úradu rušenie signálu.

Úrad vyhľadá zdroj rušenia príjmu a upovedomí  prevádzkovateľa zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, o povinnosti vykonať nápravu.

Zistené rušenie je možné oznámiť prostredníctvom oznámenia o rušení.