Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad) vydáva podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (vestník). Obsahom vestníka sú informácie, ktoré má regulačný úrad zverejňovať podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov  a zákona č. 324/2011 Z.z . o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vestník vychádza elektronicky, periodicita je podľa potreby. 

Vydavateľ: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská č. 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24. 

Kontakt: e-mail: simona.hyrava@teleoff.gov.sk