Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vestník - ročník 2014

č. 19/2014 z 11.12.2014

 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie
 • Príloha č. 1 - Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“
 • Príloha č. 2 - Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej aukcii
 • Príloha č. 3 - Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky a čestné prehlásenie
 • Príloha č. 4 - Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Príloha č. 5 - Aukčný poriadok

č. 18/2014 z 2.12.2014

 • Predbežné čisté náklady univerzálnej služby za rok 2014
 • Zmluva o prepojení medzi O2 Slovakia, s.r.o. a  DH Telecom, s.r.o. 

č. 17/2014 z 19.11.2014

 • Rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 18.11.2014, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
 • Zmena Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby
 • Upozornenie

č. 16/2014 z 21.10.2014

 • Odcudzený služobný preukaz
 • Zmluva o prepojení medzi Orange Slovensko, a.s. a UAB "Raystorm" organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

č. 15/2014 zo 7.10.2014

Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 2080 – 2110 MHz a 10,65 – 10,68 GHz určených na prevádzku terminálových staníc pre dátovú službu, ktoré sú súčasťou pevných elektronických komunikačných sietí pre službu retransmisie televíznych a rozhlasových programov

č. 14/2014 z 3.10.2014

Všeobecné povolenie č. VPR – 13/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 10 – 30 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby
Zmluva o prepojení medzi O2 Slovakia, s.r.o. a UAB "Raystorm" organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

č. 13/2014 z 1.10.2014

Všeobecné povolenie č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb

č. 12/2014 z 3.9.2014

Čisté náklady univerzálnej služby za rok 2013

č. 11/2014 z 2.9.2014

Všeobecné povolenie č. VPR – 12/2014 na používanie frekvencií pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených pre rádiodeterminačné aplikácie zahrňujúce radarové systémy, zariadenia pre detekciu pohybu a stráženie

č. 10/2014 z 21.8.2014

 • Oznámenie o schválení ceny za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
 • Oznámenie o schválení ceny za veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 • Oznámenie o schválení ceny za kolokáciu pre poskytovanie:
  • veľkoobchodného fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste v sieti významného podniku („trh č. 4“) ,
  • veľkoobchodného širokopásmového prístupu prostredníctvom technológie xDSL a FTTx („trh č. 5“) a
  • prístupu k veľkoobchodným ukončovacím častiam prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia („trh č. 6“) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 • Zmluva o prepojení medzi O2 Slovakia, s.r.o. a Net-Connect s.r.o.

č. 9/2014 z 18.8.2014 

 • Zmluva o prepojení medzi Orange Slovensko, a.s. a Net-Connect s.r.o.
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2014 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 1 – 3 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení družicovej služby

č. 8/2014 z 15.8.2014

Všeobecné povolenia č. VPR - 04/2014 až VPR - 11/2014

č. 7/2014 zo 14.8.2014

Zmluva o prepojení elektronických komunikačných sietí  medzi spoločnosťami Slovak Telekom, a.s. a UAB „Raystorm“ organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

č. 6/2014 zo 14.7.2014

Zmluvy o prepojení sietí medzi spoločnosťami Slovak Telekom, a.s. a Net-Connect, s.r.o.

č. 5/2014 z 20.6.2014

Príjmy a výdavky kompenzačného fondu za rok 2013

č. 4/2014 z 3.6.2014

č. 3/2014 z 28.04.2014

č. 2/2014 z 24.01.2014

č. 1/2014 z 22.01.2014