Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vestník - ročník 2015

č. 16/2015 z 26.11.2015

 • Predbežné čisté náklady univerzálnej služby za rok 2015
 • Oznámenie o schválení ceny

č. 15/2015 z 10.11.2015

 • Oznámenie o schválení ceny
 • Zmluva o prepojení medzi VM Telecom, s.r.o. a Phoonio s.r.o.

č. 14/2015 zo 14.10.2015

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 6.10.2015, ktorým sa mení Rozhodnutie z 18.11.2014, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

č. 13/2015 z 8.9.2015

 • Čisté náklady univerzálnej služby za rok 2014
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2015 na používanie frekvencií na prevádzkovanie rádiových pomôcok a načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby

č. 12/2015 z 11.8.2015

 • Zmluva o prepojení medzi spoločnosťami Slovak Telekom, a.s. a BENESTRA, s.r.o.
 • Zmluva o prepojení medzi spoločnosťami Slovak Telekom, a.s. a SWAN, a.s.
 • Zmluva o SMS Interworking medzi zmluvnými stranami Slovak Telekom, a.s. a SWAN, a.s.

č. 11/2015 z 28.7.2015

Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2015 na používanie frekvencií určených na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení používajúcich ultraširokopásmové technológie UWB

č. 10/2015 z 20.7.2015

Oznámenie o schválení ceny

č. 9/2015 z 22.6.2015

Príjmy a výdavky kompenzačného fondu za rok 2014

č. 8/2015 z 5.6.2015

 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie
 • Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete FWA – Fixed Wireless Access (pevný bezdrôtový prístup), za účelom poskytovania elektronických komunikačných služieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalitách: Dunajská Streda, Pezinok, Prešov, Senec, Stropkov, Svidník.

č. 7/2015 z 10.4.2015

Všeobecné povolenie č. VPR – 1/2015 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 3400 – 3600 MHz, 3600 – 3800 MHz, 10,5 GHz, 25,5 GHz a 29 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou terminálových staníc

č. 6/2015 z 31.3.2015

 • Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2015 na používanie frekvencií pri prevádzke bezšnúrových mikrofónov
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2015 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz na prevádzku pohyblivých koncových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí

č. 5/2015 z 26.3.2015

Predbežné opatrenia

č. 4/2015 z 13.3.2015

Zrušenie výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie

č. 3/2015 z 2.2.2015

 • Zmluva o prepojení medzi O2 Slovakia, s.r.o. a VM Telecom, s.r.o.
 • Rozhodnutie č. 4159/OER/2014 o zastavení správneho konania

č. 2/2015 zo 16.01.2015

 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz formou elektronickej aukcie
 • Príloha č. 1 – Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“
 • Príloha č. 2 – Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej aukcii
 • Príloha č. 3 – Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky a čestné prehlásenie
 • Príloha č. 4 – Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Príloha č. 5 – Aukčný poriadok

č. 1/2015 z 12.1.2015

 • Odcudzený služobný preukaz
 • Rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo dňa 17. 12. 2014, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za veľkoobchodné služby fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry významného podniku na pevnom mieste

Vestník č. 1/2015 na stiahnutiev lokalitách: Dunajská Streda, Pezinok, Prešov, Senec, Stropkov, Svidník.v lokalitách: Dunajská Streda, Pezinok, Prešov, Senec, Stropkov, Svidník.

pdf, 226,06 kB