Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Test popis

pdf, 436,82 kB

Vestník - ročník 2017

č. 12/2017 z 27.11.2017

Predbežné čisté náklady univerzálnej služby za rok 2017

č. 11/2017 zo 4.9.2017

Čisté náklady univerzálnej služby za rok 2016

č. 10/2017 z 3.8.2017

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 26 GHz formou elektronickej aukcie  

č. 9/2017 z 12.06.2017

Príjmy a výdavky kompenzačného fondu za rok 2016

č. 8/2017 z 21.04.2017

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie vo všetkých okresoch Bratislava a Košice.

č. 7/2017 z 11.04.2017

  • Oznámenie o zastavení konaní
  • Rozhodnutie o rozklade
  • Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2017 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz na prevádzku pohyblivých koncových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí 

č. 6/2017 zo 31.03.2017

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Nitra, Žilina, Prešov, Banská Bystrica, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom.

č. 5/2017 zo 10.03.2017

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Liptovský Mikuláš, Zvolen, Spišská Nová Ves, Trebišov, Nové Zámky, Trnava.

č. 4/2017 zo 16.02.2017

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Prievidza, Poprad, Veľký Krtíš, Martin, Dunajská Streda, Trenčín.

č. 3/2017 z 08.02.2017

  • Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 31. januára 2017 č. 1/2017, ktorým sa dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak
  • Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2017 na používanie frekvencií 447,63750 MHz, 447,32500 MHz, 447,31250 MHz, 447,37500 MHz, 441,47500 MHz, 441,10625 MHz, 443,96875 MHz, 444,61875 MHz a 444,69375 MHz na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou bezdrôtových miestnych informačných systémov BOR
  • Zmluva o prepojení medzi spoločnosťami VM Telecom, s.r.o. a Gemernet s.r.o. 

č. 2/2017 z 26.1.2017

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Malacky, Levice, Považská Bystrica, Piešťany, Lučenec, Revúca.

č. 1/2017 z 9.1.2017

Výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie v okresoch: Senec, Púchov, Topoľčany, Senica, Michalovce, Stará Ľubovňa.