Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vestník - ročník 2018

č. 17/2018 z 18.12.2018

 • Oznámenie o schválení ceny
 • Oznámenie o schválení cien kolokácie

č. 16/2018 z 27.11.2018

Predbežné čisté náklady univerzálnej služby za rok 2018

č. 15/2018 zo 16.11.2018

Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality Topoľčany, Rimavská Sobota a Kežmarok.

č. 14/2018 z 09.11.2018

 • Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní nešpecifikovaných vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových pomôcok a načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2018 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 446,000 - 446,200 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako PMR 446
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2018 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 863 - 868 MHz a 2400 - 2483,5 MHz pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom pre širokopásmové systémy na prenos dát (WAS/RLAN a iných dátových aplikácií) s využitím modulácie rozprestretého spektra
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených na rádiofrekvenčnú identifikáciu RFID
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 06/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom využívaných ako aktívne medicínske implantáty a systémy získavania zdravotníckych údajov
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 07/2018 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vozidlových radarových zariadení krátkeho dosahu TTT pre telematiku dopravy a dopravnej infraštruktúry

č. 13/2018 z 12.10.2018

Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality Košice, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Trenčín, Zlaté Moravce, Žilina.

č. 12/2018 zo 17.09.2018

 • Rozhodnutia za významný podnik na relevantnom trhu č. 1
 • Rozhodnutie vo veci určenia ceny veľkoobchodných služieb ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytovaných v pevnom umiestnení ("relevantný trh č. 1")

č. 11/2018 z 03.09.2018

Čisté náklady univerzálnej služby za rok 2017

č. 10/2018 zo 06.08.2018

Rozhodnutie o primeranom dočasnom opatrení

č. 9/2018 zo 17.07.2018

Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 17. júla 2018 č. O-1/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom jednotného informačného miesta. 

č. 8/2018 z 12.06.2018

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Michalovce, Prievidza, Rimavská Sobota a Skalica.

č. 7/2018 zo 06.06.2018

Príjmy a výdavky kompenzačného fondu za rok 2017.

č. 6/2018 z 18.05.2018

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu: Bardejov, Dolný Kubín, Hlohovec a Malacky.

č. 5/2018 zo 06.04.2018

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz formou elektronickej aukcie

č. 4/2018 z 28.03.2018

 • rozhodnutie vo veci rozkladu proti rozhodnutiu, ktorým bola spoločnosť Slovak Telekom, a.s. určená za významný podnik na relevantnom trhu č. 3a
 • rozhodnutie vo veci rozkladu proti rozhodnutiu, ktorým bola spoločnosť Slovak Telekom, a.s. určená za významný podnik na relevantnom trhu č. 3b

č. 3/2018 z 09.02.2018

 • Rozhodnutie o určení metódy kalkulácie cien za veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení prostredníctvom káblovodov a infraštruktúry významného podniku
 • Rozhodnutie o určení metódy kalkulácie cien kolokácie na regulovaných relevantných trhoch

č. 2/2018 z 01.02.2018

Metodika pre posudzovanie ekonomickej replikovateľnosti služieb nadväzujúcich na služby na relevantných trhoch č. 3a) a č. 3b)

č. 1/2018 z 15.1.2018

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu: Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice.