Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vestník - ročník 2021

č. 5/2021 z 29.11.2021 

  • Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 25. novembra 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 7. marca 2012 č. O-29/2012, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak v znení opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2017
  • Predbežné čisté náklady univerzálnej služby za rok 2021

č. 4/2021 zo 31.08.2021

Čisté náklady univerzálnej služby za rok 2020.

č. 3/2021 zo 16.07.2021

  • Rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 12. júla 2021 č. 1/2021, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
  • Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2021 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 0 – 30 GHz pri prevádzkovaní vysielacích staníc družicovej služby.

č. 2/2021 zo 17.06.2021

  • OPATRENIE Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zo 14. júna 2021  č. 1/2021, ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla
  • Príjmy a výdavky kompenzačného fondu

č. 1/2021 z 28.5.2021

Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2021 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení a staníc pre širokopásmové systémy na prenos dát a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra