Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vestník - ročník 2022

Vestník č.11/2022 

Predbežné čisté náklady univerzálnej služby za rok 2022

zverejnené 25.novembra 2022

Vestník č.10/2022

 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Detva.
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Ilava.
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Poprad.
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Spišská Nová Ves.
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Trenčín.
 • Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvenciíz frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Zlaté Moravce.

zverejnené 10.októbra 2022

Vestník č.9/2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 34 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) vydáva:

 • Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2022 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení a staníc na širokopásmový prenos dát a iných dátových aplikácií s využitím modulácie rozprestretého spektra,
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 04/2022 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom s vysokým pracovným cyklom alebo nepretržitým vysielaním, využívaných pri výrobe zvukových programov a podujatí,
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 08/2022 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 446,0 - 446,2 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu,
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 13/2022 na používanie frekvencií 448,070 MHz a 448,170 MHz pri prevádzkovaní telemetrických rádiových zariadení ,
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 14/2022 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní koncových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí.

zverejnené 20. septembra 2022

Vestník č.8/2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 34 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov  vydáva:

 • Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2022 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní nešpecifikovaných rádiových zariadení s krátkym dosahom určených na prenos dátových, hovorových a iných signálov, 
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2022 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom využívaných ako aktívne zdravotnícke implantáty a zariadenia na získavanie zdravotných údajov, 
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2022 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom využívaných ako pomocné načúvacie zariadenia pre osoby so sluchovým postihnutím

zverejnené 09. septembra 2022

Vestník č.7/2022

Čisté náklady univerzálnej služby za rok 2021

zverejnené 25.augusta 2022

Vestník č.6/2022

 • Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
  25. júla 2022 č. 3/2022,  ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za pridelené čísla.
 • Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
  25. júla 2022 č. 4/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak.

zverejnené 29. júla 2022

Vestník č.5/2022

Príjmy a výdavky kompenzačného fondu zverejnené 13. júna 2022

Vestník č.4/2022 

Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie poštovej licencie zverejnené 11.apríla 2022

Vestník č.3/2022

Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby podľa § 41 zákona č. 324/2011 Z. z. zverejnené 07.apríla 2022

Vestník č. 2/2022

Výzva na predloženie ponúk
do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou elektronickej aukcie 1.marca 2022

Vestník č. 1/2022

Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  
zo 7. februára 2022 č. 1/2022, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak.