Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vestník - ročník 2023

Vestník č.9/2023

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejňuje predbežné čisté náklady univerzálnej služby za rok 2023.

zverejnené 29.11.2023

Vestník č.8/2023

 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejňuje čisté náklady univerzálnej služby za rok 2022.

zverejnené 30.8.2023

Vestník č.7/2023

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejňuje prehľad príjmov a výdavkov kompenzačného fondu za rok 2022.

zverejnené 13.6.2023

Vestník č.6/2023

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejňuje Oznámenie č. 2/2023 o odstránení chyby vo Všeobecnom povolení č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb

zverejnené 30.5.2023

Vestník č.5/2023

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnňuje Výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 - 10650 MHz formou elektronickej aukcie pre lokality Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bratislava, Brezno, Dunajská Streda, Komárno, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Nitra, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina.

zverejnené 24.3.2023

Vestník č.4/2023

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 4 ods. 1 písm. b) a ods. 5 písm. a) bod 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) vydáva podľa § 9 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách všeobecné povolenie č. 1/2023 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb

zverejnené 1.2.2023

Vestník č.3/2023

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 34 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydáva:

 • Všeobecné povolenie č. VPR - 15/2023 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 1880 - 1900 MHz pri prevádzkovaní bezšnúrových telefónov, pobočkových ústrední a zariadení na prenos dát podľa štandardu DECT,
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 16/2023 na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 30,075 - 30,3 MHz a 39,775 - 40 MHz pri prevádzke bezšnúrových telefónov,
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 17/2023 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom určených na diaľkové ovládanie modelov,
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 18/2023 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 900 MHz a 1900 MHz pri prevádzke koncových zariadení neverejných sietí pre železničné systémy,
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 19/2023 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 27 MHz pri prevádzkovaní občianskych rádiostaníc,
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 20/2023 ktorým sa zrušuje všeobecné povolenie č. VPR - 02/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 450 – 470 MHz a 870 - 876 MHz / 915 - 921 MHz na prevádzkovanie širokopásmových digitálnych vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov verejnej elektronickej komunikačnej siete,
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 21/2023 ktorým sa zrušuje všeobecné povolenie VPR - 33/2012 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 40,5 – 43,5 GHz na prevádzkovanie digitálnych vysielacích rádiových zariadení ktoré sú súčasťou účastníckych koncových staníc v sieťach typu MWS (Multimedia Wireless Systems).

zverejnené 13.1.2023

Vestník č. 2/2023

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 34 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydáva:

 • Všeobecné povolenie č. VPR – 08/2023 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 169 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom pre meracie zariadenia,
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 09/2023 na používanie frekvencií na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou bezdrôtových miestnych informačných systémov BOR,
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 10/2023 na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 10,5 GHz, 25,5 GHz a 29 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou terminálových staníc,
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 11/2023 na používanie frekvencií určených na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom, ktoré používajú ultra-širokopásmové technológie UWB,
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 12/2023 na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 2080 - 2110 MHz a 10,65 - 10,68 GHz pri prevádzkovaní terminálových staníc dátovej služby na poskytovanie služby retransmisie televíznych a rozhlasových programov,
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 13/2023 na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 71 - 76 GHz a 81 - 86 GHz pri prevádzkovaní vysielacích rádiových zariadení pevnej služby bod - bod,
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 14/2023 na používanie frekvencií 87,05 MHz a 87,1 MHz na prevádzkovanie povelových súprav pre nevidiacich a slabozrakých.

zverejnené 13.1.2023

Vestník č. 1/2023

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 34 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydáva:

 • Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2023 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom využívaných ako induktívne zariadenia, 
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2023 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom v kategórii zariadení s nízkym pracovným cyklom s vysokou spoľahlivosťou,
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2023 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom určených pre rádiodeterminačné aplikácie zahrňujúce radarové systémy, zariadenia pre detekciu pohybu a stráženie,
 • Všeobecné povolenie č. VPR - 04/2023 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom určených na rádiofrekvenčnú identifikáciu,
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2023 na používanie frekvencií pri prevádzkovaní rádiových zariadení s krátkym dosahom určených na telematiku dopravy a dopravnej infraštruktúry,
 • Všeobecné povolenie č. VPR – 06/2023
 • na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 9 kHz - 40 GHz pri prevádzkovaní nešpecifikovaných rádiových zariadení s krátkym dosahom a veľmi malým výkonom,
 • Všeobecné povolenie č. VPR 07/2023 na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 0 30 GHz pri prevádzkovaní vysielacích staníc družicovej služby.

zverejnené 13.1.2023